Translate

 

Nói tới Website chúng ta phải cần biết 2 đối tượng tạo ra nó, đó chính là Web Designer và 
Web Developer,ở bài viết này mình sẽ phân biệt sự khác nhau giữa  Web Designer và Web Developer.

web-design-va-web-developer
Web Designer là gì?

Web Designer là người thiết kế ra trang web. Một Web Designer sẽ tập trung chủ yếu vào giao diện của trang web hơn so với cách thức mà trang web hoạt động, và thường sử dụng các trình chỉnh sửa WYSIWYG ( như Adobe Dreamweaver hoặc Microsoft Expression) chứ không trực tiếp sử dụng HTML. Tuy nhiên WYSIWYG không phải là một công cụ thay thế cho việc xử lý HTML hoặc CSS cho Web Designer.
Một Web Designer cần có một số kỹ năng tối thiểu sau đây:
  • HTML Basics
  • CSS - CSS3
  • Design
  • Project management*
Nhưng để làm việc tốt hơn, ngoài các kỹ năng trên cần có thêm: JavaScript – PHP Basics – HTML5
Những công ty tuyển dụng đang cần tìm một Web Designer có một ít tính thẩm mỹ tốt để có thể xây dựng trang web và duy trì nó trong tình trạng đẹp nhất. Web Designer sẽ không được yêu cầu xây dựng các chương trình web, các ứng dụng hoặc duy trì cơ sở dữ liệu cho dữ liệu trang web.
Web Developer là gì?

Web Developer là người xây dựng lên chương trình các trang web. Một Web Developer tập trung vào cách một trang web hoạt động hơn so với nó trông như thế nào. Họ thường sử dụng các trình soạn thảo HTML và làm việc với cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cũng như HTML.
Một Web Developer cần có một số kỹ năng tối thiểu sau đây:
  • HTML
  • CSS Basics
  • JavaScript and Ajax
  • PHP, ASP, Java, Perl, or C++
  • MySQL Database
  • Project management*
Những công ty tuyển dụng đang cần tìm một Web Developer có kỹ năng lập trình tốt để xây dựng và duy trì trang web hoạt động tốt. Web Developer không được yêu cầu để tạo ra các giao diện của một trang web. Web Developer là người lập trình.
Một số người sử dụng Web Developer để lập trình hoặc người quản trị websiteWeb Developer đôi khi được yêu cầu làm tất cả các công việc back-end và thực hiện bất cứ điều gì trong HTML
NGuồn: http://melyweb.net/


Post a Comment

Blog Archive

chart

 
Top